ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Α) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

image 1.

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

image 2.
image 3.
image 4.
1

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2. (ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ) (Ιαν 2017) IMG_0165
ΕΡΓΟ ΜΑΣ 3. (ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ)
ΕΡΓΟ ΜΑΣ 4. (ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ)
1

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

2
3
4

Β) ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΩΝ/ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

1

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

2

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (1)

3

(2)

4

(3)

Γ) ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1

ΕΚΤΡΟΦΗ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ

2
3
4

Δ) ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ/ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ/ΥΠΟΣΤΕΓΑ

βαση 2 φωτοβολτ.
310
IMG_20180809_170719
car 3

Ε) ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ & ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΗΡΙΑ

IMG_4112

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1)

IMG_4108

(2)

prosthiki 1

ΠΡΟΣΘΗΚΗ (1)

prosuhki

(2)

ΣΤ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΚΑΛΕΣ & ΒΙΟΜ.ΠΑΤΑΡΙΑ

Snapshot

ΣΤ) ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ ΣΚΑΛΑ (1)

skala 2

(2)

skala 1

ΣΚΑΛΑ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

3D animation-Βιομηχανικό Πατάρι

Z) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

spastiras 3

ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ

VIDEO ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ

silo 1

ΣΙΛΟ (1)

ΣΙΛΟ ΜΟΝΤΑΖ