ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΑΝΕΓΕΡΣΗ

Α) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

1
ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2. (ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ) (Ιαν 2017) IMG_0165
ΕΡΓΟ ΜΑΣ 3. (ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ)
ΕΡΓΟ ΜΑΣ 4. (ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1
2
3
4

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛ

1
2
IMG_2185
4

BIOMHXANIA ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

image 1.
image 2.
image 3.

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Β) ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΩΝ/ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

1
2
3
4

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΤΗΡΙΑ

Γ) ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

4
2
IMG_2518
IMG_3162

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ

Δ) ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ/ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ/ΟΙΚΙΣΚΟΙ

βαση 2 φωτοβολτ.
310
IMG_20190202_100644

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ-ΟΙΚΙΣΚΟΙ-ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ

Ε) ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ & ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΗΡΙΑ

IMG_4112
IMG_4108
prosthiki 1
prosuhki

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΗΣ & ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ΣΤ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΚΑΛΕΣ - ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ

Snapshot
skala 2
GERAN

ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ ΣΚΑΛΑ - ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ

Z) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

spastiras 3
IMG_20180530_152455
silo 1

ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ - ΣΙΛΟ