Η γραμμή έχει την δυνατότητα επιπέδωσης  λαμαρινών θερμής έλασης από ρολά έως 26 tn, πάχους έως 15 mm, πλάτους από 400 έως 2.000 mm, μήκους των επιπεδοποιημένων φύλλων από 400 έως 15.000 mm , με ακρίβεια της κοπής + –  0,5 mm.

4C0B2394
Ισωτ.2ο 4C0B2431
Ισιωτ. 2ο(4) 4C0B8296
Ισιωτ.2ο 4C0B2434 (1)
4C0B2334
ΕΕ=ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΑ ΜΕ ΒΑΓΟΝΕΤΟ 4C0B2353
ΕΕ=ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΑ ΜΕ ΒΑΓΟΝΕΤΟ 4C0B2367

Η κεφαλή της γραμμής αποτελείται από ένα 6 Hi leveler με 21 ράουλα επιπεδοποίησης στηριζόμενα σε 7 επάνω και 7 κάτω ρυθμιζόμενα ράουλα υποστήριξης.

-Το σύστημα πακεταρίσματος των επιπεδωμένων φύλλων αποτελείται από πακεταδόρο και ολοκληρώνεται με τον αυτόματο τσερκαδόρο αέρος. Όλα τα ανωτέρω σε συνδυασμό  με την γρήγορη ταχύτητα της μηχανής

-Η συσκευασία των επιπεδωμένων φύλλων γίνεται με βάση την ευρωνόρμα και με βασικό στόχο την απόλυτη προστασία του προϊόντος. Όλα τα δέματα έχουν προστατευτικές γωνίες στις 4 άκρες , ειδικά ξύλα ή παλέτες για την αποθήκευσή τους και ειδικό τσέρκι δεματοποίησης τους.Σε όλα τα δέματα αναγράφονται, σε ειδικό ταμπελάκι, τα χαρακτηριστικά του (βάρος, πλάτος, πάχος κλπ.) .

4C0B8339
Untitled-1
ΕΕ=ΠΡΟΙΟΝ Ισιωτ.2 θερμων (4)
ΕΕ=ΠΡΟΙΟΝ Ισιωτ.2.θερμών. (4)