Η γραμμή έχει την δυνατότητα να επιπεδοποιήσει ψυχρά,γαλβανισμένα ρολά & προβαμμένα μέγιστου βάρους 16 τόνων και για πάχη 0,4 mm έως 2,5 mm. Ελάχιστο πλάτος των ρολών είναι τα 400 mm και μέγιστο τα 1550 mm. Το μέγιστο μήκος των επιπεδοποιημένων φύλλων έιναι τα 4000 mm και ελάχιστο τα 400 mm. Η ακρίβεια του μήκους κοπής είναι μόνο ± 0,5 mm και η ακρίβεια στις διαγώνιες μικρότερη του 1mm/m!

ΕΕ=ΜΗΧ.ΙΣΙΩΤ.1. (7)
4C0B8319
DSC_0142
ΕΕ=ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ 4. (4)

Η κεφαλή της γραμμής αποτελείται απο έναν 6 Hi leveller με 21 ράουλα επιπεδοποίησης στηριζόμενα σε 7 πάνω και 7 κατω ρυθμιζόμενα ράουλα υποστήριξης. Το αποτέλεσμα της επιπεδοποίησης είναι σύμφωνα με την τελευταία ευρωνόρμα EN 10131 (για τα ψυχρά ρολά) & EN 10143 (για τα γαλβανισμένα ρολά).

DSC_0136
ΕΕ=ΜΗΧ.ΙΣΙΩΤΙΚΟ ΨΥΧΡΑΣ ΕΛΑΣΗΣ+ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1. (4)
4
7

Το σύστημα πακεταρίσμοτος των επιπεδοποιημένων φύλλων αποτελείται απο ένα διπλό πακεταδόρο που επιτρέπει την συνεχόμενη λειτουργία της μηχανής. Το σύστημα πακεταρίσμοτος ολοκληρώνεται με τον αυτόματο τσερκαδόρο αέρος. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την γρήγορη ταχύτητα της μηχανής ( 30 φύλλα 2 m/min ) δίνουν την δυνατότητα στην μηχανή να επιπεδοποιήσει και να πακετάρει 1 ρολό 10 τόνων του 1 mm στα 2,0 m κομένο σε μόνο 18min!

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΠΕΔΟΠΟΙΗΣΗΣ3
ΣΧΙΣΤΙΚΟ9
ΕΕ=ΜΗΧ.ΙΣΙΩΤΙΚΟ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ +ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2. ΠΡΟΙΟΝ ΦΥΛΛΑ (5)

H συσκευασία των επιπεδοποιημένων φύλλων γίνεται με βάση την ευρωνόρμα και με βασικό στόχο την απόλυτη προστασία του προϊόντος! Όλα τα δέματα έχουν προστατευτικές γωνίες στις τέσσερις άκρες, ειδικά ξύλα ή παλέτες για την αποθήκευση τους και βέβαια ειδικό πιστοποιημένο τσέρκι δεματοποίησης. Υπάρχει η δυνατότητα και για περιτύλιξη του δέματος με ειδικό χαρτί ή ναϋλον συσκευασίας. Σε όλα τα δέματα αναγράφονται σε ειδικό ταμπελάκι τα χαρακτηριστικά του ( βάρος, πλάτος, πάχος,κ.λ.π. )

συσκευασία
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ3
ΨΥΧΡΕΣ
ταμπελάκιen