Η γραμμή έχει την δυνατότητα να σχίσει μέχρι και 26 φορές και να επανατυλίξει ψυχρά, γαλβανισμένα & προβΕΕ=ΣΧΙΣΤΙΚΟ 4C0B2261αμμένα ρολά μέγιστου βάρους 16 τόνων και για πάχη 0,4 mm έως 2,5mm. Ελάχιστο πλάτος ρολών που δουλεύει είναι τα 400 mm και μέγιστο τα 1550 mm. Η ακρίβεια σχισίματος είναι μόνο 0,1 mm και επανατύλιξης 0,2 mm/m! Το πιό σημαντικό πλεονέκτημα της γραμμής είναι τα ΜΟΝΟ 2mm πλάτος ξακρίσματος!

 

 

 

ΣΧΙΣΤΙΚΟ2Η γραμμή διαθέτει 2 κεφαλές που τις δίνουν το πλεονέκτημα να μην σταματάει καθόλου την παραγωγική της διαδικασία. Έτσι όσο η γραμμή σχίζει το ρολό στην δεύτερη κεφαλή τοποθετούνται τα μαχαίρια. Η αλλαγή των κεφαλών γίνεται μηχανικά και απαιτούνται μόνο 5 min!

 

 

 

 

ΣΧΙΣΤΙΚΟ3Τα μαχαίρια που χρησιμοποιούνται για το σχίσιμο των ρολών είναι της Ισπανικής ALFE, κορυφαίας εταιρείας στον κόσμο και κύριος προμηθευτής της FAGOR! Το στίσιμο της κεφαλής βγαίνει μέσω software απο Η/Υ και μηδενίζει την πιθανότητα λάθους σχισίματος! Η ακρίβεια του σχισίματος μπορεί να φτασει καιστο 0 mm!

 

 

 

 

Ο χειρισμός της γραμμής γίνεται μέσω PLC από μία οθόνης αφής. Διαθέτει 46 σένσορες που ελέγχουν πλήρως της γραμμή και της δίνουν την δυνατότητα στην πλήρως αυτόματη λειτουργία να σχίζει με ταχύτητα 150 m/min, δηλαδή ένα ρολό 10 τόνων και πάχους 1 mm χρειάζεται μόνο 7 min!

 

 

 

 

ΣΧΙΣΤΙΚΟ5ΣΧΙΣΤΙΚΟ7ΣΧΙΣΤΙΚΟ6 Η γραμμή σχισίματος και επανατύλιξης συμπληρώνεται και απο έναν ανατροπέα σχισμένων ρολών μέγιστης ανατρεπτικής ικανότητας 16 τόνων. Έτσι τα σχισμένα ρολά μπορούν να παραδοθούν στον πελάτη είτε σε κατακόρυφη είτε σε οριζόντια θέση.

 

 

ΣΧΙΣΤΙΚΟ8

ΣΧΙΣΤΙΚΟ9Μετά την ανατροπή των σχισμένων ρολών η εταιρεία διαθέτει σύστημα διαχωρισμού των ρολών. Ο διαχωρισμός γίνεται με ειδικούς μαγνήτες που εξασφαλίζουν την ακεραιότητα των ρολών.

 

 

 

 

 

ΣΧΙΣΤΙΚΟ10Κάθε ένα απο τα διαχωρισμένα ρολά τσερκάρεται και τοποθετούνται ξύλινοι αποστάτες που βοηθούν τον πελάτη τόσο
στην αποθήκευση των ρολών όσο και στην άμμεση επεξεργασία του. Στο κάθε σχισμένο ρολό αναγράφονται όλα τα χαρακτηριστικά του (βάρος, πλάτος, ημερομηνία επεξεργασίας & όνομα πελάτη) με αυτοκόλητο ταμπελάκι.

ταμπελάκι