ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ1ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ3Η διαχείριση όλων των ρολών (ανύψωση, μεταφορά & αποθήκευση) γίνεται με τα 3 ειδικά νύχια (coil hook):

  • 16 τόνων και μέχρι 1550 mm πλάτους
  • 10 τόνων και μέχρι 1250 mm πλάτους
  • 2 τόνων και μέχρι 350 mm πλάτους

ενώ η φόρτωση των έτοιμων προϊόντων (σχισμένες ταινίες & πακέτα με επιπεδοποιημένα φύλλα) γίνεται με ειδικό περονοφόρο όχημα & με ειδικά ανυψωτικά συστήματα (τρίγωνα).

Το σύστημα αυτό της διαχείρισης εξασφαλίζει την ακεραιότητα και την ταχύτητα όλων των υλικών.

 

 

 

φύλλο διαμαρτυρίας

 

Η εταιρεία παρακολουθεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όλων των παραλαμβανομένων ρολών μέσα από διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου.

Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης ρολών με τα ποιοτικά χαρακτηρικά της απόκτησης-αποστολής τους από τον πελάτη
μας, η εταιρεία είναι σε θέση να συντάξει και να υπογράψει φύλλο διαμαρτυρίας ( claim ) βασιζόμενο στις προβλεπόμενες προδιαγραφές της αντίστοιχης πιστοποιήσεων, το οποίο θα αποδεικνύει ξεκάθαρα τους λόγους της διαμαρτυρίας. Το έγγραφο κοινοποιείται στον πελάτη και με την σύμφωνή του γνώμη και στο αντίστοιχο χαλυβουργείο.

 

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ4ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ5Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο στόλο από φορτηγά για την μεταφορά των προϊόντων από και πρός τους πελάτες μας με κύριο στόχο την καλύτερη, ασφαλή και άμεση εξυπηρέτηση τους.